اینترنت اشیا (internet of things) چیست؟

اینترنت اشیا (internet of things) چیست؟

بررسی اینترنت اشیا internet of things اینترنت چیزها یا اینترنت اشیا (iot) شبکه ای از دستگاه های فیزیکی است, وسایل نقلیه , لوازم خانگی و موارد دیگر که با الکترونیک, نرم افزار, سنسورها و شبکه ی اتصال ادغام شده و اتصال, این اشیا را قادر به جمع آوری و مبادله ی داده ها می...